Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre

Mindre gäddor är lämpligast att äta. (Foto: Diane Keetlaer)

Mindre gäddor är lämpligast att äta. (Foto: Diane Keetlaer)

Värmländska Sunne kommun är ett föredöme med att miljögiftsundersöka fisk. Sedan 1992 har kommunen i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen.
På kommunens hemsida finns nu mätresultaten av provtagningen uppdaterad med årets undersökning. Halterna varierar relativt kraftigt från sjö till sjö och är allt ifrån låga till mycket höga. I några sjöar har halterna minskat på senare år. Ett sådant exempel är välkända storgäddvattnet Mellan-Fryken som på 70-talet var svartlistad. Här har halten minskat och vid senaste undersökningen 2013 var den måttligt hög. Det är de lokala fiskevårdsområdena som levererar gäddorna till provtagningen.
– Genom att vi konsekvent provtagit gäddor på runt ett kilo har vi jämförbara resultat från varje år. Trenden för de flesta sjöarna är tyvärr att kvicksilverhalten ligger kvar på måttligt höga nivåer utan någon tydlig minskning, berättar Lotta Dunås, Miljöinspektör på Sunne kommun.

Varifrån kommer kvicksilvret?

Kvicksilvret i fisken i svenska sjöar är dels naturligt förekommande men kommer främst från luftburna utsläpp som lagrats i marken. Att utsläppen är luftburna gör att sjöar i rena naturområden utan lokala utsläpp också kan ha höga halter av kvicksilver i fisk. Utsläppen kommer ofta från källor utomlands men kartläggningar av kvicksilverhalt i fisk visar även en tydlig påverkan från tidigare orenade utsläpp från inhemsk industri. Generellt är kvicksilverhalterna högst längs delar av Norrlandskusten i anslutning till gamla industrier som exempelvis pappersmassafabriker och i norra Västkustregionen. Magra skogsvatten har i regel högre halter av kvicksilver i fisk än fisk från näringsrika sjöar. Minst kvicksilver har vi längst i norr där halterna i fisk är nära de naturliga nivåerna.

Hur hamnar kvicksilvret i fisken?
Genom olika processer lakas kvicksilvret ut och ansamlas i näringskedjan i vattnet. Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage genom körskador, hyggesplöjning och andra åtgärder som skadar marken. Även försurning lakar ur upplagrat kvicksilver ur marker och sediment. Då gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan i en sjö har den normalt högst halter av kvicksilver. Trots olika åtgärder för att minska fortsatta kvicksilverutsläpp nationellt och internationellt minskar kvicksilverhalterna i fisk mycket långsamt.
– Fler kommuner borde undersöka halten av kvicksilver i fisk i populära sportfiskevatten. Det är inte särskilt dyrt och borde vara ganska lätt att organisera i samarbete med lokala fiskevårdsområden. Det finns även ett stort behov av att provta andra miljögifter vilket naturligtvis kostar mera men är väldigt angeläget för att kunna ge rätt kostråd och identifiera kvarvarande utsläppskällor, kommenterar Micael Söderman, biolog på Sportfiskarnas rovfiskprojekt.

Okej med fisk från Storsjön

I exempelvis populära sportfiskesjön Storsjön vid Sandviken har Länsstyrelsen i Gävleborg och Storsjöns FVOF provtagit gös och gädda i år. Här genomfördes en bred miljögiftsanalys av bland annat dioxiner, PCB, brominerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen (PFOS/PFOA) och metaller. Mycket glädjande visade resultaten på låga värden av miljögifter.

Hur höga är värdena?
Högsta tillåtna gränsvärdet för att få sälja fisk är 0.5 mg kvicksilver per kilo. Så kallat måttligt höga halter på 0.5-0,75 mg/kg innebär alltså att fisken inte får säljas och att man bör vara försiktig med att konsumera den och följa Livsmedelsverkets kostråd. Särskilt barn, unga och gravida kvinnor bör vara återhållssamma med att äta sådan fisk. Fisk är den främsta källan till kvicksilver i kosten och tyvärr överskrids gränsvärdet på 0.5 mg kvicksilver hos fisk i ungefär hälften av landets cirka 100 000 sjöar, alltså i omkring 50 000 sjöar! Att analysera prov från fisk för kvicksilver kostar cirka 1330 kronor per prov enligt Alcontrol, ett av de mest anlitade laboratorierna.
– Fisk är nyttigt och man behöver inte sluta äta gädda men man bör tänka på hur ofta och från vilken sjö man hämtar sin matgädda. Sedan kan man konstatera att mindre gäddor är bättre att äta ur ett miljögiftsperspektiv vilket även sammanfaller med vad som gynnar bestånden och sportfisket: släpp alltså tillbaka alla större gäddor, säger Micael Söderman.

Mer information:
Om kvicksilverundersökningen på Sunne kommuns hemsida

Miljögiftsundersökning av gös och gädda i Storsjön vid Sandviken

Livsmedelsverkets sida om kvicksilver och kostråd

Rapport från SLU: Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum

Sportfiskarnas sida om miljögifter i fisk

Annons
AKTUELLT

Snart dags för Västerhavsveckan

Fiska, åka båt, paddla kajak och samla in spännande djur från havet är bara några av de aktiviteter som erbjuds under årets Västerhavsvecka. I år firas 10-årsjubileum och fler orter är någonsin medverkar med roliga, spännande och havsnära aktiviteter.

Tonfiskar siktade i Öresund

Igår bjöds färjepassagerare och personal på en mäktig syn under den korta överfarten mellan Helsingborg och Ven. Ytan bröts av ett stim blåfenade tonfiskar som alla var i tungviktsklassen!

Squirmy: flugan som är både älskad och hatad

Den liknar mest en bit skräp och lär aldrig pryda någon tavla ihop med klassiska laxstreamers. Men fisk fångar den! Squirmy tar flugvärlden med storm och trots många skeptiska blickar har den nog kommit för att stanna.

Historiska drömhugg från djupet

Blåkveite, uer och lubb i all ära, men när Team Rolex summerar sin lyckade satsning i Eggakantens brådjup är det en rekordstor långstjärt och en svindlande havskatt som utmärker sig. Den sistnämnda tvingade ner vågen till 25,2 kilo – 8 kilo över gällande världsrekord!

Den moderna ekolodskolan

Alla sportfiskare drömmer om vad som finns under vattenytan. Med Garmins Chirp-teknik kan du se hur grunden verkligen ser ut och var vegetationen växer. Du kan även se fiskarna och bedöma deras storlek. Här berättar vi hur den nya moderna tekniken fungerar!

Gunnar Westrin får Smedmanpriset

Publicisten, flugfiskeprofilen och författaren Gunnar Westrin tilldelas Smedmanpriset 2018. Den ärofyllda utmärkelsen får han bland annat för sitt stora engagemang och personliga författarskap.

BILDSPEL: Sällsynta gäddor

Att även fiskar kan drabbas av pigmentförändringar vet vi sedan tidigare. Åkomman kan ge häpnadsväckande resultat – här har ni några intressanta exempel på hur gäddan kan se ut. För att man som gädda inte ska bli uppäten av artfränder och andra rovfiskar gäller det att på bästa sätt kunna gömma sig i den naturliga

Skellefteå Kraft tappar kund

Vackra ord om hållbarhet räckte inte – när en bostadsrättsförening i Västerhaninge fick se hur laxar dör vid Hednäs kraftverk beslöt de att säga upp sitt elavtal. – Jag känner mig lurad. Vi vill inte göra affärer med Skellefteå Kraft, säger föreningens vice ordförande Annika Markén till Piteå-Tidningen.

Bombardatips till sommaröringen

Har du testat att fiska havsöring med bombarda? Om inte så kanske det är dags nu. Teknikens effektivitet går knappast att ifrågasätta och här kommer några heta tips från ”Bombardakungen” Magnus Pålsson.

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...