Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Kylslagen öringpremiär

Håglösa fiskar – och håglösa fiskare. Så kan man enkelt sammanfatta de sydsvenska öringpremiärer som, trots allt, genomfördes i går. Räknat i antal landade fiskar blev resultatet mycket klent.
Traditionen trogen var det några fiskearrangörer som genomförde sedvanlig öringpremiär i sydsvenska åar i går, den 1 mars. I en del vattendrag omöjliggjorde isen allt annat än isfiske, men där det var öppet prövade en skara tappra spösvingare att försöka lura köldstela öringar.
”PS…korven var god”, sammanfattar Bengt på Varuhallen-Hobby i Ängelholm fiskepremiären i Rönne å. En beskrivning som täcker in premiärresultatet i de flesta åar vi fått rapporter från.

Från Nissan rapporterar Hans Schibli att det fanns en del fiskare vid ån, men att fångstresultatet var mycket klent. Detsamma tycks gälla Lagan där det blev ett fåtal öringfångster. Men isen har flyttat nedströms, så nu är det öppet vatten till Revet.
Hur det ska gå i övriga åar är osäkert. Vinterkylan har återvänt till Sydsverige och den gångna natten kröp kvicksilvret på nytt under –5. Meteorologerna säger att det skall fortsätta så hela veckan och då lär det bli klent med öringfiske.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
21 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta