Landet Runt är sedan många år tillbaka ett av de mest uppskattade inslagen i Fiskejournalen. Här har alla, gammal som ung, chansen att dela med sig av sin fiskeglädje! " /> Ladda upp din fiskeglädje på Landet Runt | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
I varje nummer av Fiskejournalen publicerar vi ett fiskesvep Landet Runt där sportfiskare får chansen att dela med sig av sin fiskeglädje till tidningens läsare.
Ladda upp din fiskeglädje på Landet Runt

Landet Runt är sedan många år tillbaka ett av de mest uppskattade inslagen i Fiskejournalen. Här har alla, gammal som ung, chansen att dela med sig av sin fiskeglädje!

Det är enkelt att göra en anmälan till Landet Runt. Gå bara in på Fiskejournalens hemsida och under rubriken Skicka in hittar du Landet Runt. Där skriver du ner din fiskeberättelse och laddar upp ett par bilder på fångsten och dig själv!
I varje nummer av Fiskejournalen plockar vi ut en handfull glada fiskare som får visa upp sina fångster. Alla som skickar in får inte plats i tidningen – men vi kan väl avslöja så mycket som att en bra bild och en glad fiskare väger tyngre än storleken på fisken när vi ska välja.

Förutom att få dela med sig av sin fiskeglädje till alla FJ-läsare har de utvalda möjligheten att vinna en Ryobi haspelrulle. I varje nummer av tidningen lottar vi ut tre rullar bland de publicerade bidragen.
Gör slag i saken: Anmäl din fina fångst redan i dag via den här länken!
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta