Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Lagen om alltings jävlighet…

kallar Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind förslaget till ny fiskelag i sin ledare i nya numret av tidningen. Den som skrivit förslaget har lyckats missa att det finns en sportfiskebransch, skriver Martin.
Utredaren Mats Denninger som på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på en ny fiskelag får nu se sitt arbete sågat i både media och remissinstanser som Sportfiskarna och länsstyrelsen i Halland. Enligt Martin Falklind aspirerar Mats Denninger starkt till utmärkelsen årets bakåtsträvare.
Martin berättar i texten att han talat med Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström och att bägge kommit till samma slutsats; i det nästan 800 sidor digra dokumentet tas bar hänsyn till en kategori fiskare – de som har licens för yrkesfiske.
Anders Nicander

Den nya lagen missar helt sportfiskenäringen, säger Martin Falklind. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta