Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Lagligt att spåra tjuvfiskare

Greenpeace begick inget brott när de satte GPS-spårare på misstänkta tjuvfiskebåtar. Fartygen på bilden har inget med texten att göra. (Foto: Anders Nicander)

Greenpeace begick inget brott när de smög ombord på danska fiskefartyg och monterade spårningsutrustning. Det slog en dansk domstol fast på måndagen.
Under sommaren 2010 kunde Greenpeace via i smyg monterade GPS-spårare dokumentera när fem danska fiskefartyg systematiskt trålade illegalt i torskfredningsområdet i Kattegatt. Dessa brott har lett till en domstolsprocess där yrkesfiskarna fällts i första instans.
Greenpeace anmäldes och åtalades för olaga intrång, men på måndagen friades alltså miljöorganisationen.
En liten stilla fråga om var svenska och danska kontrollmyndigheter befann sig när Greenpeace satte dit skurkarna kanske är på sin plats.
Här kan du läsa en tidigare notis i ämnet.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta