Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Lågvatten i Finjasjön

De mycket grunda hamnarna i Finjasjön ställer till det för gössugna sportfiskare. Och i höst har det blivit ännu värre, när kommunen plockat bort dämmet som håller uppe vattenståndet.
Skånska Finjasjön har under senare år blivit ett allt populärare mål för sydsvenska sportfiskare. Anledningen är främst sjöns bestånd av gös som ser ut att stadigt bli allt bättre.
Men de långgrunda strandområdena ställer till det för dem som vill sjösätta sina båtar. Hamnarna på båda sidor sjön är grunda och när vattenståndet sjunker under normalnivå kan det bli rejält besvärligt.

Det hälsades därför med stor glädje när en fördämning byggdes i utloppet till Almaån. Detta dämme håller upp vattenståndet under sommaren – men den sista augusti öppnas fördämningen, allt enligt gällande vattendom. Först den 1 april får den sättas tillbaka. Skälet till att den inte får vara kvar under vintern är att mycket nederbörd under vinterhalvåret kan ställa till med stora översvämningsskador i de lågt liggande bostadsområdena kring sjön.
När dämmet togs bort den sista augusti sjönk vattenståndet i sjön med en halvmeter på några veckor. Nu har det återhämtat sig något, tack vare höstregnen, men det är fortfarande besvärligt att sjösätta större båtar.
Svenne Andersson

Hamnen i Björkviken är mycket långgrund och när vattenståndet är lågt riskerar man att fastna på sandbankarna. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta