Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lake från Klarälven

– Fisket efter lake i Klarälven har varit riktigt bra den senaste tiden, berättar Anton Svensson.

Anton Svensson från Forshaga trotsade stormar och ruskväder för att fiska lake i Klarälven. Han blev belönad med ett riktigt fint exemplar på 5,2 kilo som han nu anmäler till Recordfisken.
Anton beskriver svårigheten med att fiska i strömt vatten när det dessutom blåser hårt.
– Att försöka se på spötopparna vad som var hugg, ström eller vind var allt annat än lätt, säger han.
Vid ett tillfälle tyckte han sig se spötoppen signalera lakehugg – och mycket riktigt. Efter ett resolut mothugg kände han tunga skakningar började han envist pumpa in fisken och till slut kunde han landa sin lake. Den vägde 5,2 kilo, var 80 centimeter lång och högg på en metad sillbit.
– Vi tog några snabba bilder, sedan fick fisken simma hem igen, berättar Anton i sin anmälan.
Läs mer om Recordfisken.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta