[/caption] " /> Laken på tillbakagång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Laken på tillbakagång

En lake på fem kilo kan vara 10 till 15 år gammal. Detta innebär att det tar lång tid att återfå ett bestånd av bortfiskade storlakar. (Copyright Berreu/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

De senaste åren har mängden lake minskat, kanske upp till hela 40 procent. Arten är upptagen som ”nära hotad” på Artdatabankens rödlista. Men när man införde fiskeförbud mot lake i Klarälven, blev det protester.
Laken är en av våra mer udda sportfiskar. Eftersom den inte är en kommersiell art, är den dåligt undersökt. Att den minskar, råder dock inget tvivel om.

– Den minskar framför allt i vattendrag i södra Sverige. I Bottniska viken är statusen oklar. Den troliga förklaringen är klimatförändringen i kombination med övergödning och minskad syrgashalt, berättar Mikael Svensson, expert på hotade fiskarter på Artdatabanken.
När nedre Klarälvens FVOF nyligen förbjöd lakfiske under lekperioden, blev det protester. De berörda fiskarna menade att det finns gott om lake och att ett hobbyfiske varken kan göra från eller till och överklagade beslutet.

Farlig illusion
I Klarälvens nedre delar samlas många av Vänerns och Klarälvens lakar för lek under vintern. Det kan då förefalla finnas väldigt gott om dem, men ett stort uttag av fisk på denna plats, kan påverka lakbestånden över stora områden.
Från Klarälvens FVOF menar man att det är bättre att vara försiktig och säkra beståndet för framtiden. Från Sportfiskarnas håller man med och menar att försiktighetsprincipen bör gälla.
– Generellt ska vi vara mycket återhållsamma när det gäller uttaget av lake, säger Micael Söderman från Sportfiskarna.
– Större lakar och framför allt rombärande honor bör man alltid sätta tillbaka.
En lake på fem kilo kan vara 10 till 15 år gammal. Detta innebär att det tar lång tid att återfå ett bestånd av bortfiskade storlakar. Dessutom är de större lakarna sämre matfiskar då de kan innehålla höga halter av miljögifter.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Savage Gear söker nu en sportfiskare på heltid i Sverige. Foto: Pressbild
Ännu en proffsfiskare får chansen i Sverige

Här kommer ett arbetstillfälle som bör vara många sportfiskares våta dröm. Det är nämligen Savage Gear som söker en svensk sportfiskare på heltid – alltså ett avlönat proffs.

Företeelsen med heltidsanställda sportfiskare är relativt ovanlig i Norden, och nyligen blev varumärket Westin pionjärer när de anställde Daniel Nilsson för att fiska på heltid.
Nu hakar alltså även Savage Gear på tåget. De ska nämligen förstärka sin marknadsavdelning med en ”innovativ och trendskapande sportfiskare”, som de själva beskriver det.

En ”fiskmagnet”
”Du kommer resa runt i Sverige i jakten på de vildaste fiskarna och fisket du kan tänka dig. Du måste vara en riktig fiskmagnet, gäddor, abborrar och gösar måste älska dig. Men du måste också ha färdigheter i fisket efter predatorer längs våra kuster”, står det i pressmeddelandet.

Den som får jobbet kommer att vara ansvarig för att bygga egna sociala mediekanaler för att inspirera sportfiskare runt om i landet, samt att producera bildmaterial.

Här kan du läsa mer om tjänsten!

Du kanske även gillar detta