[/caption] " /> Laken på tillbakagång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Laken på tillbakagång

En lake på fem kilo kan vara 10 till 15 år gammal. Detta innebär att det tar lång tid att återfå ett bestånd av bortfiskade storlakar. (Copyright Berreu/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)

De senaste åren har mängden lake minskat, kanske upp till hela 40 procent. Arten är upptagen som ”nära hotad” på Artdatabankens rödlista. Men när man införde fiskeförbud mot lake i Klarälven, blev det protester.
Laken är en av våra mer udda sportfiskar. Eftersom den inte är en kommersiell art, är den dåligt undersökt. Att den minskar, råder dock inget tvivel om.

– Den minskar framför allt i vattendrag i södra Sverige. I Bottniska viken är statusen oklar. Den troliga förklaringen är klimatförändringen i kombination med övergödning och minskad syrgashalt, berättar Mikael Svensson, expert på hotade fiskarter på Artdatabanken.
När nedre Klarälvens FVOF nyligen förbjöd lakfiske under lekperioden, blev det protester. De berörda fiskarna menade att det finns gott om lake och att ett hobbyfiske varken kan göra från eller till och överklagade beslutet.

Farlig illusion
I Klarälvens nedre delar samlas många av Vänerns och Klarälvens lakar för lek under vintern. Det kan då förefalla finnas väldigt gott om dem, men ett stort uttag av fisk på denna plats, kan påverka lakbestånden över stora områden.
Från Klarälvens FVOF menar man att det är bättre att vara försiktig och säkra beståndet för framtiden. Från Sportfiskarnas håller man med och menar att försiktighetsprincipen bör gälla.
– Generellt ska vi vara mycket återhållsamma när det gäller uttaget av lake, säger Micael Söderman från Sportfiskarna.
– Större lakar och framför allt rombärande honor bör man alltid sätta tillbaka.
En lake på fem kilo kan vara 10 till 15 år gammal. Detta innebär att det tar lång tid att återfå ett bestånd av bortfiskade storlakar. Dessutom är de större lakarna sämre matfiskar då de kan innehålla höga halter av miljögifter.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Holm
Hur får man havsöringen att hugga? Den frågan svarade experterna på. Foto: Nicka Hellenberg
Havsöringsfiske för unga blev en fullträff

Havsöringsfiske för unga blev en riktig hit, när det arrangerades fiskeaktivitet på Gotland under flaggen ”Luften är fri”.

Under en grå aprilhimmel samlades förväntansfulla och fiskefebriga ungdomar på en gotländska kusten för att få testa på spinn- och flugfiske efter de silvriga raketerna – havsöringarna.
Ett antal unga sportfiskare fick testa på kustfiske med vadarbyxor under några spännande timmar. Hela aktiviteten skedde i regi av Sportfiskarna på Gotland, i samarbete med Jaktia Visby, Vision Fly Fishing och Abu Garcia.

Det här populära eventet kunde ske med stöd av medel från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Allt under flaggan ”Luften är fri” – ett projekt som syftar till att få fler människor att prova friluftsliv. På sikt vill man att ett stort antal aktiviteter av det här slaget långsiktigt ska öka medvetenheten om friluftslivets värden och ge mer kunskap om allemansrätten.

Tillbaka till Gotlandskusten. Joakim Lyander från Sportfiskarna höll i verksamheten och berättade om grunderna i havsöringsfisket, innan det var dags för mer skarpt läge.

De ungdomar som ville testa på flugfiske fick först en snabbkurs på torra land av Niklaus Bauer från Vision, medan Thomas Sjöblom från ABU Garcia tog med sig spinnfiskegänget till vattenbrynet. Förutom dessa tre herrar fanns även Andreas Johannesson och Ola Thomsson från Jaktia Visby med och hjälpte till med såväl handfasta råd som utrustning.

Och visst lyckades ungdomarna också få fisk. Alla som fiskat havsöring på kusten vet hur knivigt det kan vara och hur mycket tid man kan behöva lägga ner innan den första fisken biter, men med professionell ledsagning blir vägen avsevärt kortare.
Ett par riktigt fina havsöringar bet över dragen och kunde efter ett par snabba bilder återbördas till sitt bräckta och rätta element.

Projektledare Joakim Lyander sammanfattar:
– Jag tyckte att satsningen blev lyckad och jag upplevde att alla deltagare var väldigt nöjda med dagen. Att två av juniorerna dessutom lyckades fånga sin allra första havsöring, helt på egen hand, var en fantastisk upplevelse att få bevittna. Jag är helt säker på att detta tillfälle gav flera av deltagarna mersmak och att några tog med sig minnen för livet!
Nedan ett bildsvep från dagen.
Nicka Hellenberg

Foto: Nicka Hellenberg och Joakim Lyander

Du kanske även gillar detta