Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Landösjön levererar

Hasse Peltonen med resans toppfisk, en kanadaröding på hela 10,571 kilo.

Jämtländska Landösjön fortsätter att leverera rödingar och kanadarödingar av bamseformat. Nu senast är det Thomas Larsson och Hans Peltonen som lurat upp ett par biffiga kanadarödingar.
Specimenfiskarna Thomas Larsson och Hans Peltonen kommer från olika delar av landet, men har förts samman av det brinnande fiskeintresset. I ett par års tid har de därför träffats vid Landösjön i början av juni för att vara med på rödingpremiären.

En magnifik kanadaröding simmar tillbaka.

Enkelt sammanfattat kan man väl säga att årets fiske skedde i motvind, men att trägen vinner. Thomas och Hasse hade det kämpigt, med dåligt väder, stormvindar och dubbelbokade båtar – men sista dagen lossnade allt. Envist nötande på en riktigt hotspot för kanadicker gav till slut utdelning; en Westins jätte, en Storm och en okänd vobbler lockade tre kanadarödingar i tiokilosklassen att gapa. Hasse fick fiskar på 10,571 och 10,041 kilo och Thomas på 9,394 kilo.
Svenne Andersson

Thomas Larsson med en drömfisk från jämtländska Landösjön.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta