Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Lång gädda från Långban

Isfiskesäsongen är snart slut, men eftersom vi ligger lite efter med registreringarna i 100-klubben kommer här en fin isgädda från början av april.
Det är Kim Claesson från Lesjöfors som berättar att han och kompisen var ute på Långbansjön för lite ismete. Det började hyggligt, med några fiskar uppemot fem kilo, men sedan dog det ut.
Grabbarna beslöt byta till ett ställe där de vet att det brukar finnas mycket betesfisk på sommaren. Det var där det hände:
”Jag gör mothugget och känner att det stummar till fint i spöt, men sen kände jag inget mer. Jag börjar veva in slaklinan och när tafsen nästan är hemma blir det ett jätterus ner mot botten. Då inser jag att det är en godbit på kroken”, skriver han i anmälan till 100-klubben.
Med kompisen hjälp kommer fingäddan så småningom upp och kan vägas till 10,7 och mätas till hela 115 centimeter.
Svenne Andersson

Kim med lång isgädda från den likaledes långa sjön Långban.

Kim med lång isgädda från den likaledes långa sjön Långban.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta