[/caption] " /> Lång gädda från Vänern | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lång gädda från Vänern

Nicklas Carlsson anmäler en 120 centimeter lång gädda till 100-klubben

Nicklas Carlsson från Göteborg började fiskedagen med att försova sig. Kanske lika bra då fisket till en början var trögt. Det skulle dock vända…
Först när klockan närmade sig fem på eftermiddagen lossnade gäddfisket – och som det lossnade. Nicklas Carlsson fick känna kraften från en riktigt stor gädda och den dåliga början på dagen var som bortblåst.
– Vi mätte gäddan till 120 centimeter, berättar en glad fångstman.
Fisken hanterades varsamt och fick simma tillbaks i Vänern efter fotografering. Nu anmäler han gäddan till 100-klubben.
Vill du också bli medlem i 100-klubben? Klicka här för mer information.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta