Från att omlöp och fiskvägar var så gott som okända begrepp, kommer nu fler rapporter om kraftbolag som planerar eller redan satt igång spännande byggen efter nya miljödomar. " /> Längsta fiskvägen snart klar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Nu finns hopp om att havsöringen åter ska leka uppströms kraftverket i Edet.
Längsta fiskvägen snart klar

Från att omlöp och fiskvägar var så gott som okända begrepp, kommer nu fler rapporter om kraftbolag som planerar eller redan satt igång spännande byggen efter nya miljödomar.
Nu handlar det om Sveriges längsta fiskväg som byggs i Anundsjö i Ångermanland. Den 450 meter långa fiskvägen, eller omlöpet som det också kallas, ska öppna upp för havsöring och andra arter att ta sig från havet, förbi kraftverket i Edet och upp till sina lekområden.
Idag har bara cirka två procent av alla kraftverk fungerande omlöp, något som gör att vandrande fiskarter och andra organismer som är beroende av att vattendragen inte fragmenteras, allvarligt decimerats i modern tid.

Sveriges längsta fiskväg på 450 meter byggs ni i Anundsjö,  Ångermanland.

Därför är varje ny fiskväg välkommen. Idag drivs kraftverket i Edet av Statkraft, som efter en miljödom nu håller på att göra det möjligt för havsöringen att kunna ta sig hela vägen upp i ån från Bottenviken.
Statkraft har byggt kulvertar, gjutit och skapatsmoltavledare och inte minst byggt det långa omlöpet.
– Allt som allt har det kostat cirka 20 miljoner kronor, säger projektledaren Jan Liif från Statkraft till Mittmedia.
— De sista gjutningarna kommer att göras i dagarna. Den 21 juni är det meningen att vi ska vara klara här, säger Jan Liif, som själv är inbiten fiskare.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta