Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn) Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn)[/caption] " /> Länsstyrelsen säger ja till att spränga dammar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Länsstyrelsen säger ja till att spränga dammar
Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn)

Enligt Jaktjournalen har Länsstyrelsen i Västerbotten gett tillstånd till sprängning av fem bäverdammar. Tre av dessa ligger i Pyltbäcken nedströms Ekorrsele i Vindelns kommun.
Tidningen rapporterar att bäverdammarna gjort att stora lek- och uppväxtområden för öring torrläggs vid låga vattenflöden under sommaren. Problemet har även observerats i Robertsfors och i Dorotea kommuner, där bäverdammar kommer att sprängas.
I samband med borttagning av dammarna kommer bäverjakt att bedrivas.
Läs mer här.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta