[/caption] " /> Länsstyrelsen spränger | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Länsstyrelsen spränger

– I södra Sverige har abborre och gädda tydliga problem att reproducera sig och vi vet inte riktigt varför. Genom att studera områden där det inte finns några märkbara problem kan vi antagligen komma närmare ett svar på den frågan, säger Johnny Berglund. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen kommer under augusti månad att undersöka uppväxtmiljöer för fisk i två skärgårdsområden i Västerbotten, Kinnbäcksfjärden norr om Skellefteå samt Sävarfjärden – Täftefjärden i Umeå. De arter som man tittar närmare på är bland andra abborre, gädda och mört.
– Vi vill veta vilka miljöer de små årsynglen väljer att växa upp i, säger Johnny Berglund marinbiolog på Länsstyrelsen.
Metoden man använder för att studera fiskynglen har rekommenderats av Kustlaboratoriet i Öregrund. Små sprängladdningar sänks ner i vattnet och när dessa detonerar bedövas de mindre fiskarna inom någon meters radie och kan samlas in, identifieras och mätas. Vid varje provyta noteras även täckningen av växter och bottensubstrat. Havsbottnen och vegetationen påverkas inte eftersom laddningen är så liten.

– Metodiken är den enda som är praktiskt möjlig att utföra över steniga och variationsrika bottnar samtidigt som den ger ett bra kvantitativt mått, berättar Johnny Berglund.
Länsstyrelsen har som uppgift att samla in och sammanställa kunskap om viktiga lek- och uppväxtområden för fisk längs kusten. Kunskapen behövs för att förbättra förvaltningen av kusten och säkerställa en fortsatt god tillgång på fisk.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta