Dammen i Moraån[/caption] " /> "Länsstyrelserna saknar resurser för tillsyn" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
"Länsstyrelserna saknar resurser för tillsyn"
Dammen i Moraån

Järnadammen i Moraån är ett exempel på en damm utan tillstånd. (Foto: Tobias Fränstam)

En ny rapport från Sportfiskarna visar på stora brister i länsstyrelsernas arbete med tillsyn och omprövning av vattenverksamheter.
– Undersökningen visar tydligt att det finns stora brister i övervakningen av miljöskadlig vattenverksamhet. Länsstyrelserna har en nyckelroll i uppfyllandet av våra vattenrelaterade miljömål och här har vi naturligtvis en av orsakerna till att vi inte uppnår dessa miljömål. Mer resurser behöver skjutas till långsiktigt, kommenterar Stefan Nyström Sportfiskarnas generalsekreterare.
Vid undersökningen skickades frågor ut till landets samtliga 21 länsstyrelser av vilka 16 svarade. Sammanställningen visar att dagens tillsyn i stort sett är händelsestyrd. Det innebär att länsstyrelserna främst agerar efter direkta anmälningar. Många länsstyrelser uppger att deras resurser inte räcker för att klara av både anmälningar och tillsyn som de ska göra på eget initiativ.

Mer resurser krävs

En överväldigande majoritet av de svarande önskar mer resurser. En bättre lagstiftning och möjligheter till mer egen tillsyn efterfrågas också. Enbart 6 länsstyrelser har överhuvudtaget omprövat vattenverksamheter mellan 2010 och 2012. Elva länsstyrelser uppger att det finns ett behov, stort eller mycket stort behov av omprövningar, samtidigt som tolv stycken anger att möjligheterna är små eller mycket små att genomföra omprövning.

– Ett konkret exempel på länsstyrelsernas bristande resurser är tillsyn och åtgärdande av dammar som saknar tillstånd. Det finns ett väldigt stort antal bristfälliga dammar i svenska vattendrag som utgör definitiva vandringshinder för fisk och som saknar tillstånd. Länsstyrelserna hinner inte med och vandringshindren finns därmed kvar, år efter år, berättar Axel Henckel, jurist på Sportfiskarna.
Sportfiskarna kommer nu att verka för att sprida rapporten mot myndigheter, beslutfattare och departement.
Läs rapporten här: Undersökning av tillsyn av vattenverksamheter

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta