Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Mathias Arnham
Låt fisken stanna i vattnet
Kroka loss samt återutsätt varsamt.

Kroka loss samt återutsätt varsamt.

De allra flesta sporfiskare släpper fisk som inte håller måttet. Men ska man återutsätta en fisk måste den hanteras varsamt.

Öringfisket är i full gång längs våra kuster men många fiskar som fångas är för små eller i så dålig kondition att de inte är något att behålla till mat. Ska man släppa sin fångst ska man ge den en rimlig chans att överleva. En fisk som tas upp på stranden för att mätas eller för att kroken ska lossas kommer med all säkerhet att skadas. Fisk som man klämmer över huvud, gälar och buk riskerar att dö av inre skador. Till och med en alltför intensiv beröring kan skada en fisk. Allra bäst är att använda en knutlös håv och att aldrig lyfta en fisk som ska återutsättas ur vattnet. En kroklossare eller peang gör lossandet av kroken säkrare och man behöver aldrig ta i fisken. Trötta heller inte fisken mer än nödvändigt utan landa den så fort den låter sig ledas till håven.

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta