Vad laxdöden i svenska och andra nordiska älvar bottnar i och hur omfattande den är, är två frågor som flera aktörer söker svaret på just nu. Nu uppmanas sportfiskare att hjälpa till med kartläggningen. " /> Laxdöden: Hjälp till genom att rapportera drabbad fisk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Hur mår laxen i Torneälven och övriga Östersjöälvar? Det får du veta under konferensen i Pajala. Foto: Martin Falklind
Laxdöden: Hjälp till genom att rapportera drabbad fisk

Vad laxdöden i svenska och andra nordiska älvar bottnar i och hur omfattande den är, är två frågor som flera aktörer söker svaret på just nu. Nu uppmanas sportfiskare att hjälpa till med kartläggningen.

Sportfiskarna påminner om betydelsen att rapportera in fynd av sjuk lax till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

– Endast genom att sjuk lax rapporteras till SVA kan vi få en klar bild av hur utspritt och omfattande årets sjukdomsutbrott är. Att enbart dela bilder på sociala media hjälper inte till att kartlägga och lösa problemet, påpekar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas på Sportfiskarnas hemsida.

Sportfiskarna vill också klargöra att det är osannolikt att intag av sjuk lax kan påverka hälsan, men de avråder ändå från att äta uppenbart sjuk fisk.

Även i Finland arbetas det febrilt med problematiken, inte minst med anledning av utbrottet i gränsälven Torne älv. Finska Livsmedelsverket håller just nu på att samla in vävnadsprover från vandringslax, och kommer under hösten att genomföra vitaminanalyser.

De konstaterar också att någon entydig orsak som skulle förklara hela fenomenet inte har hittats. En möjlig anledning är att laxen drabbats av tiaminbrist.

”Östersjölaxar råkar tidvis utför att nykläckta yngel dör till följd av brist på B1-vitamin, det vill säga tiamin (M74-syndrom). Bristsjukdomen hos yngel beror på att moderlaxarna inte förmår överföra en tillräcklig mängd tiamin till sin avkomma. En moderlax kan uppvisa bristtillstånd om dess föda inte innehåller tillräckligt med vitaminer. I extrema fall kan bristen leda till störningar i balans och orienteringsförmåga i samband med att laxen vandrar. Det finns ännu ingen information om huruvida moderlaxar lider av brist på tiamin den här sommaren”, skriver Finska Livsmedelsverket på sin hemsida.

De bedömer att proportionellt sett har inte fler vandringslaxar dött i Torne älv den här sommaren än under några år tidigare.

Läs tidigare artiklar om laxdöden:

Laxdöden i norr: Många frågor men ännu få svar

Relaterad nyhet från din region
41 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Se upp för gösar med sändare i Hjälmaren. Foto: Martin Engström, Länsstyrelsen.
Släpp tillbaka gösar med sändare – forskning pågår!

Just nu simmar 90 gösar omkring i Hjälmaren med en sändare på sig. Forskarna vill nämligen veta hur de rör sig, både i jakten på föda och lekplatser.

Det är forskare vid SLU som tillsammans med Länsstyrelsen ska kartlägga Hjälmargösens förehavanden. Syftet är att förvaltningen av gösen och gösfisket i sjön ska kunna bedrivas så bra som möjligt.
Gösen är inte bara en populär sportfisk utan även en uppskattad matfisk, och målet är att kunna förena dessa två intressen utan att beståndet tar skada.

– Gösen är en uppskattad matfisk, som är eftertraktad av både det kommersiella och rekreationella fisket. Trots detta vet vi fortfarande lite om dess ekologi och beteende, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Med anledning av projektet så finns det anledning för fritidsfiskare att vara uppmärksamma, eftersom de uppmanas släppa tillbaka märkta gösar i vattnet igen, om en sådan skulle fångas.
Här kan du läsa mer om projektet!

Du kanske även gillar detta