Laxen vandrar nu i Ätran som på rekordåren under 80-talet. Dessutom reproducerar sig laxen i Hertingforsen efter 70 år av torrläggning. " /> Laxen leker åter i Hertingforsen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Fiskejournalen
Genom eDNA kan man kartlägga arter utan att behöva hantera fisken.
Laxen leker åter i Hertingforsen

Laxen vandrar nu i Ätran som på rekordåren under 80-talet. Dessutom reproducerar sig laxen i Hertingforsen efter 70 år av torrläggning.

”Döda åfåran” vid kraftverken har efter restaurering åter blivit en vandringsled och ett betydelsefullt uppväxtområde. Det visar det historiska, första elfisket i den restaurerade Hertingforsen. Stora lekytor har skapats för laxfiskar i den tidigare torrlagda åfåran vid sidan om kraftverken.
Per Ingvarsson från P.I. Fly Vatten och Fiskevård och Lars-Göran Pärlklint från Ekoll AB är de erfarna elfiskare som har fått uppdraget att dokumentera effekterna på det unika laxbeståndet i Ätran.
De är båda entusiastiska över mängden producerad lax i den restaurerade forsen.
– Särskilt imponerande är den fina kondition som både ensomriga och tvåsomriga laxyngel visar i Hertingforsen, säger Lars-Göran med stor entusiasm. Även fångsterna av ålyngel är goda.

Per berättar att de elfiskar fyra ytor och att forsen noggrant kartläggs och mäts upp. Med dessa resultat som underlag kan beräknas hur många yngel som årligen produceras i forsen. Det är mycket glädjande att Hertingprojektet förbättrat vandringsmöjligheterna för fisken och att reproduktionen kommit igång på tidigare torrlagda ytor. På sikt gynnas laxen, naturvärden, ekoturismen och Falkenbergs laxfiske.
Projektet visar att det är fullt realistiskt att återställa de ”döda” åfåror som skapats vid sidan om många kraftverk.
Läs mer om Hertingforsen här!

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta