Laxen vandrar nu i Ätran som på rekordåren under 80-talet. Dessutom reproducerar sig laxen i Hertingforsen efter 70 år av torrläggning. " /> Laxen leker åter i Hertingforsen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Genom eDNA kan man kartlägga arter utan att behöva hantera fisken.
Laxen leker åter i Hertingforsen

Laxen vandrar nu i Ätran som på rekordåren under 80-talet. Dessutom reproducerar sig laxen i Hertingforsen efter 70 år av torrläggning.

”Döda åfåran” vid kraftverken har efter restaurering åter blivit en vandringsled och ett betydelsefullt uppväxtområde. Det visar det historiska, första elfisket i den restaurerade Hertingforsen. Stora lekytor har skapats för laxfiskar i den tidigare torrlagda åfåran vid sidan om kraftverken.
Per Ingvarsson från P.I. Fly Vatten och Fiskevård och Lars-Göran Pärlklint från Ekoll AB är de erfarna elfiskare som har fått uppdraget att dokumentera effekterna på det unika laxbeståndet i Ätran.
De är båda entusiastiska över mängden producerad lax i den restaurerade forsen.
– Särskilt imponerande är den fina kondition som både ensomriga och tvåsomriga laxyngel visar i Hertingforsen, säger Lars-Göran med stor entusiasm. Även fångsterna av ålyngel är goda.

Per berättar att de elfiskar fyra ytor och att forsen noggrant kartläggs och mäts upp. Med dessa resultat som underlag kan beräknas hur många yngel som årligen produceras i forsen. Det är mycket glädjande att Hertingprojektet förbättrat vandringsmöjligheterna för fisken och att reproduktionen kommit igång på tidigare torrlagda ytor. På sikt gynnas laxen, naturvärden, ekoturismen och Falkenbergs laxfiske.
Projektet visar att det är fullt realistiskt att återställa de ”döda” åfåror som skapats vid sidan om många kraftverk.
Läs mer om Hertingforsen här!

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta