Få andra svenska författare har som Jan Johansson lyckats levandegöra känslan av det magiska ögonblicket när du känner dragningen i linan. Därför ser vi nu fram mot Jans nya bok: Laxfiske, slott och whisky. " /> Med Jan Johansson i Skottland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Fiskejournalen
Precis som boktiteln antyder så handlar Jan Johanssons nya bok i första hand om laxfiske, men även om slott och whisky.
Med Jan Johansson i Skottland

Få andra svenska författare har som Jan Johansson lyckats levandegöra känslan av det magiska ögonblicket när du känner dragningen i linan. Därför ser vi nu fram mot Jans nya bok: Laxfiske, slott och whisky.

Man behöver ju inte precis vara Sherlock Holmes för att räkna ut att en bok med den titeln handlar om laxfiske i Skottland. Jan Johansson tar oss med på en resa som startar på den svenska Västkusten, går över Nordsjön och har det vidunderliga skotska landskapet som mål.
I Skottland får vi följa med till sjöar och strömvatten som bjuder ett traditionstyngt fiske efter lax och öring, men också till historiska slott, urgamla pubar och whiskydestillerier.

Jan Johansson kan sitt laxfiske och han kan Skottland, så de många realistiska fiskeskildringarna varvas förstås med historiska betraktelser och färgstarka målningar av det skotska landskapet med sitt spännande växt- och djurliv.
Boken ges ut på Setterns förlag.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta