Få andra svenska författare har som Jan Johansson lyckats levandegöra känslan av det magiska ögonblicket när du känner dragningen i linan. Därför ser vi nu fram mot Jans nya bok: Laxfiske, slott och whisky. " /> Med Jan Johansson i Skottland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Precis som boktiteln antyder så handlar Jan Johanssons nya bok i första hand om laxfiske, men även om slott och whisky.
Med Jan Johansson i Skottland

Få andra svenska författare har som Jan Johansson lyckats levandegöra känslan av det magiska ögonblicket när du känner dragningen i linan. Därför ser vi nu fram mot Jans nya bok: Laxfiske, slott och whisky.

Man behöver ju inte precis vara Sherlock Holmes för att räkna ut att en bok med den titeln handlar om laxfiske i Skottland. Jan Johansson tar oss med på en resa som startar på den svenska Västkusten, går över Nordsjön och har det vidunderliga skotska landskapet som mål.
I Skottland får vi följa med till sjöar och strömvatten som bjuder ett traditionstyngt fiske efter lax och öring, men också till historiska slott, urgamla pubar och whiskydestillerier.

Jan Johansson kan sitt laxfiske och han kan Skottland, så de många realistiska fiskeskildringarna varvas förstås med historiska betraktelser och färgstarka målningar av det skotska landskapet med sitt spännande växt- och djurliv.
Boken ges ut på Setterns förlag.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta