[/caption] " /> Laxlexikon ger svar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Laxlexikon ger svar

Lär dig mer om laxen med Sportfiskarnas laxlexikon.

Sportfiskarna:
Hur ser en lax ut egentligen? Hur skiljer man på olika laxar och vad skiljer en lax från en havsöring? Sportfiskarna har tagit fram ett laxlexikon som hjälper dig som fiskar att identifiera laxen.
Laxlexikonet som är mycket pedagogiskt illustrerat av välkände illustratören Thommy Gustavsson visar bland annat på kännetecknen för hanar och honor, nystigen lax, lax i lekdräkt, vinterståndare, odlad lax med mera. Lexikonet lär även ut hur man varsamt handskas med lax vid återutsättning. En liten ordlista bidrar även till en ökad förståelse av laxfiskarnas mystiska värld. Laxlexikonet kommer framförallt att bli ett hjälpmedel för att identifiera olika laxar vid älvfiske.
Laxen har smal stjärtspole
En annan viktig kunskap är att kunna skilja på fiskarterna lax, (Salmo salar) och öring (Salmo trutta). Lax och den havsvandrande formen av öring kan vara mycket lika och i sällsynta fall även få hybrider, vilket då i regel benämns laxing. Det finns dock ett antal knep för att skilja laxar och öringar åt, bland annat har laxen en smal stjärtspole medan öringens är bredare. Just laxens smala stjärtspole omnämns tidigt då enligt en nordisk myt åskguden Tor ska ha fångat gudarnas värsting Loke då han förvandlat sig till en lax. Genom Tors starka grepp om Loke som lax blev laxens stjärtspole därefter smal och möjliga att greppa!
Sportfiskarnas laxlexikon kommer att finnas tillgängliga på Sportfiskarnas olika regionkontor.
Du som vill ladda hem det digitalt kan göra det här.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta