Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Laxplan med förhinder

Det finns ett förslag till plan för Östersjöns laxar – men frågan är om det klarar hårdmanglingen i EU.

Läget är kritiskt för Östersjölaxen – och det blir knappast bättre av att EU-kommissionen inte får tummarna ur med den nya handlingsplanen.
Den år 2001 sjösatta ”Salmon Action Plan” hade som mål att vildlaxproduktionen i älvarna 2010 skulle nå upp till 50 procent av vad som var möjligt. Det lyckades ju inget vidare…
Men om man höjer målet, så når man kanske en bit i alla fall, resonerar EU-kommissionen och föreslår nu en höjning till 75 procent av potentialen. Någon därnere i Bryssel har tydligen hört uttrycket: ”Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna”.
Den nya handlingsplanen skulle egentligen redan varit klar, men som med all EU-byråkrati tar allting mycket längre tid än vad man tänkt sig. Nu ska förslaget först granskas av EU-parlamentet och sedan ska det godkännas av ministerrådet. Eftersom det, förutom en kraftig höjning av målsättningen, innehåller förslag om rejäla begränsningar i fisket är det väl frågan om det klarar den manglingen. Yrkesfiskets lobbyister kommer säkert att göra sitt bästa för att skjuta förslaget i sank. Och att dom är effektiva vet vi ju redan…
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta