Det är med största sannolikhet laxsjukdomen UDN som drabbat laxarna i Torneälven och andra norrländska älvar. UDN brukar återkomma och forskarna har inte riktigt kläm på sjukdomen och dess orsaker. " /> Laxsjukdom i Norrlandsälvarna | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
En lax med UDN-liknande hudskador. De gula markeringarna visar typiska skador. (Foto: Eva Jansson, SVA)
Laxsjukdom i Norrlandsälvarna

Det är med största sannolikhet laxsjukdomen UDN som drabbat laxarna i Torneälven och andra norrländska älvar. UDN brukar återkomma och forskarna har inte riktigt kläm på sjukdomen och dess orsaker.

– Under sommaren har vi fått in rapporter om svampangripna och döda laxar, främst i Torneälven. Jag bestämd mig för att kontakta SVA för vägledning om insamling av prover, säger fiskeribiologen Stefan Stridsman vid länsstyrelsen i Norrbotten.
Proverna som skickades till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) visade att laxarna bar på hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros, UDN.
– Det är dock svårt att få en fullständig bild av varför det finns en ökad sjuklighet hos laxen i älven, fler komponenter än UDN kan vara inblandade säger t f statsveterinär Charlotte Axén vid SVA.
UDN försvagar huden och slemskiktet hos laxarna, vilket banar väg för svampangrepp. Det är alltså svampen som dödar laxen, inte hudsjukdomen i sig.
Tidigare utbrott av UDN i svenska älvar har efter ett tag avklingat av sig självt.

Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta