Svavelnedfallet har enligt rapporten minskat med över 90 procent sedan 80-talert. Svavelnedfallet har enligt rapporten minskat med över 90 procent sedan 80-talert.[/caption] " /> Lek- och uppväxtområden hotade vid Vänerns stränder | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lek- och uppväxtområden hotade vid Vänerns stränder
Svavelnedfallet har enligt rapporten minskat med över 90 procent sedan 80-talert.

Svavelnedfallet har enligt rapporten minskat med över 90 procent sedan 80-talert.

Vänerns stränder håller på att växa igen och flera hotade arter riskerar därmed att förlora viktiga lek- och uppväxtområden. Det visar den årliga HaV-rapporten ”Sötvatten – om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten”.
– Tack vare miljöövervakningen kan vi upptäcka och följa den här sortens miljöhot och kunna se var det behöver sättas in åtgärder, säger Åsa M Andersson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Rapporten presenteras i samband med miljöövervakningsdagarna i Visby 8 – 9 oktober där temat är ”Samverkan för en bättre miljö – en möjlighet att möta framtidens krav på miljöövervakning med begränsade resurser”.

Sverige har i snart 50 år regelbundet tagit prover av tillståndet i våra sötvatten och ansvaret för denna miljöövervakning delas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
– Tack vare att vi i Sverige har gjort regelbundna mätningar av tillståndet i miljön så kan vi också se sötvatten påverkas av klimatförändringar, exempelvis hur detta kan påverka vattnets brunhet och därmed dricksvattenförsörjningen, säger Åsa M Andersson, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV och den som sammanställt rapporten.
En av de frågor som lyfts fram är tillståndet i den unika insjön Vänern med sina kala klippor och många sandstränder. Med sina 22 000 öar, holmar och skär är det norra Europas största sötvattensskärgård.  Här finns mer än 270 hotade och sällsynta arter, bland annat fisken asp, fiskgjuse, fisktärna, storlom och grönskära. De grunda vikarna är viktiga reproduktions- och uppväxtområden även för flera av våra kommersiella fiskarter.
– Igenväxningen av stränder och skär har pågått i flera år och den fortsätter. Det beror bland annat på övergödning, att djur inte längre betar på stränderna, lägre vattenstånd och brist på is vintertid, säger Åsa M Andersson.
– Vi ser bland annat att små och medelhöga träd samt ris och buskar ökar och att den öppna strandzonen minskar. Här behövs flera olika åtgärder om vi ska förhindra att Vänerns stränder växer igen.
Andra frågor som lyfts fram i rapporten är skyddet av vårt dricksvatten, fler främmande arter i våra sötvatten och om växter och djur påverkas av kemiska bekämpningsmedel i våra vatten.
– En positiv sak som miljöövervakningen visar är att svavelnedfallet minskat med över 90 procent sedan 80-talert. Tack vare detta minskar försurningen i sjöar och vattendrag, säger Åsa M Andersson.
Rapporten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner på vår hemsida. Det går också att beställa en tryckt version.

Här kan du ladda ner rapporten ”Sötvatten – om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten”.

Relaterad nyhet från din region
37 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Se upp för gösar med sändare i Hjälmaren. Foto: Martin Engström, Länsstyrelsen.
Släpp tillbaka gösar med sändare – forskning pågår!

Just nu simmar 90 gösar omkring i Hjälmaren med en sändare på sig. Forskarna vill nämligen veta hur de rör sig, både i jakten på föda och lekplatser.

Det är forskare vid SLU som tillsammans med Länsstyrelsen ska kartlägga Hjälmargösens förehavanden. Syftet är att förvaltningen av gösen och gösfisket i sjön ska kunna bedrivas så bra som möjligt.
Gösen är inte bara en populär sportfisk utan även en uppskattad matfisk, och målet är att kunna förena dessa två intressen utan att beståndet tar skada.

– Gösen är en uppskattad matfisk, som är eftertraktad av både det kommersiella och rekreationella fisket. Trots detta vet vi fortfarande lite om dess ekologi och beteende, säger Gustav Hellström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Med anledning av projektet så finns det anledning för fritidsfiskare att vara uppmärksamma, eftersom de uppmanas släppa tillbaka märkta gösar i vattnet igen, om en sådan skulle fångas.
Här kan du läsa mer om projektet!

Du kanske även gillar detta