Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Limnolog utslängd av Fortum

Enligt Helahälsningland.se blev Bollnäs kommunlimnolog utslängd från ett möte med Fortum.

När Tommy Vestersund klev in på mötet där Fortum skulle redogöra för sina planer för Edeforsen, fick han veta att han inte var välkommen. Helahälsningland.se redogör för händelsen – och nu bubblar artikelns kommentarsfält av ilska.
Det går hett till när Fortum kallar till möte. Först fick Tommy Vestersund, kommunlimnolog i Bollnäs kommun, en inbjudan – sedan blev han avvisad innan mötet dragit igång.
– Jag skulle ha gått på samrådet. Var inbjuden, men blev utslängd, säger Tommy.
Enligt Fortums ägarrepresentant Hans Rohlin var orsaken till avvisandet att Edsforsen inte ligger i Bollnäs kommun, som Tommy Vesterlund jobbar för.
Tommy har en annan åsikt. Så här säger han till Helahälsningland.se:
– Bollnäs kommun berörs i högsta grad av förändringarna vid Edeforsen. Det är ju det sista kraftverket i Ljusnan före Bollnäs.
Nu svallar känslorna i artikelns kommentarsfält och många är väldigt upprörda.
Vill du läsa hela artikeln och bidra med en kommentar? Klicka här.
Du vet väl att det finns massor att läsa om vattenkraft här på Fiskejournalen.se? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta