Peter Nilsson med det nya rekordet på brunsnultra. (Foto: Storfiskregistret) Peter Nilsson med det nya rekordet på brunsnultra. (Foto: Storfiskregistret)[/caption] " /> Liten nykomling i fiskvärlden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Liten nykomling i fiskvärlden
Peter Nilsson med det nya rekordet på brunsnultra. (Foto: Storfiskregistret)

Peter Nilsson med det nya rekordet på brunsnultra. (Foto: Storfiskregistret)

2014 är ett riktigt rekordår i storfiskekretsar. Åtskilliga nya svenska rekord har slagits och ett par helt nya arter för Sportfiskarnas storfiskregister har också fångats.
En av de nyare fiskarna är brunsnultran (Acantholabrus palloni). Sedan minimigränsen för storfiskregistrering sänktes från 300 till 250 gram blev det realistiskt att försöka fånga en brunsnultra (även kallad brungylta) över storfiskgräns.
1 juni i år godkändes Storfiskregistrets första exemplar av arten. Den är relativt vanligt förekommande på svenska Västkusten, men är i regel väldigt småvuxen.
Efter vår sänkning av viktgränsen har fler storfiskare valt att inleda en satsning på arten, kommenterar Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg.
Det tidigare rekordet på 275 gram är alltså färskt, men redan slaget.
Peter Nilsson, från Uddevalla, begav sig ut på en riktad satsning efter brunsnultran den 16 augusti. Han tog sikte på Skagerrak, NV om Ramsvik, och lyckades kroka en brunsnultra som senare kunde vägas in till 282 gram- alltså 7 gram över förra rekordnoteringen. Längden var 27,5 centimeter på fisken som föll för en räkagnad krok på 46 meters djup.
Sportfiskarna gratulerar Peter Nilsson till det nya svenska rekordet.
Aktuell rekordlista för både söt- och saltvatten hittas på www.sportfiskarna.se under Storfiskregistret.
Storfiskregistret fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster och innehåller nästan 30 000 olika fiskar av alla tänkbara arter från Sverige

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta