Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Loop går samman med Goldcup

Loop Tackle Design fortsätter på samma spår som innan sammanslagningen – med produktutveckling inom flugfiske.

Ett pressmeddelande tillkännages att Goldcup AB köper 75 procent av aktierna i Loop Tackle Design. ”Det nya partnerskapet skapar finansiell stabilitet och ger möjlighet att fokusera på företagets främsta styrkor”.
Christer Sjöberg, VD för Loop ser positivt på den nya konstellationen och tror att de kommer att komplettera varandra bra.
– Med 30 års produktutveckling inom flugfiske i ryggen är vi glada för de finansiella och affärsmässiga styrkor som vår nya partner tillför.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta