Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Lusangrepp utom kontroll

– Situationen är utom kontroll. Mängden laxlus är större än någonsin, just vid den kritiska utvandringsfasen för laxsmolten, säger Norges Jäger- og Fiskerforbund i en kommentar till en alarmerande rapport.
Det är norska Mattilsynet som i en rapport slår fast att målsättningarna med avlusning i laxodlingarna inte uppnåtts. Parasiten finns i alltför stora mängder beroende på att värdfiskarna är för många, resistensproblematiken är inte löst och de koordinerae avlusningarna har inte fungerat som de ska.
Situationen är speciellt allvarlig i Ryfylke, mellersta och inre Hardangerfjorden och ytterst i Sognefjorden och Trondheimsfjorden. Speciellt det sistnämnda är allvarligt, eftersom några av Norges viktigaste laxälvar som Gaula, Orkla, Nidelva och Stjördalselva mynnar ut där.

– Här spelar vi hasard med det som utsprungligen varit livskraftiga stammar av vildlax, helt i strid med de nationella och internationella förpliktelser vi har påtagit oss för att tillvarata den atlantiska vildlaxen, säger NJFF:s generalsekreterare Bjarne Oppegård.
NJFF kräver nu att mängden odlingslax minskas tills man funnit nya metoder för att begränsa lusspridningen, till exempel vaccin.
Fiskejournalen driver en kampanj för att rädda den vilda atlantlaxen. Gå in på vår Engagera dig-avdelning och läs om vad du kan göra för laxen.
Svenne Andersson

Så här kan en lax se ut när den angripits av alltför stora mängder av laxlus. (Foto: NJFF)

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta