Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Lustengäddorna står på kö

Det verkar nästan som om de stora gäddorna i Lusten står på kö och väntar på att Sportfiskeakademins elever ska skicka ner en mört att tugga på… Här har vi ännu en av de grova Lustengäddorna.
Den här gången var det Robert Ullberg som visste var han skulle placera mörten för att lura en av de stora. Gäddan blev också entrébiljett till 100-klubben för Robert.
I anmälan skriver Robert att det var en trevlig dag på isen tillsammans med team Björnligan, samt ytterligare någr kompisar.
Storgäddan högg mitt på dagen och kunde mätas till hela 114 centimeter, innan hon fick simma tillbaka.
Svenne Andersson

Robert Ullberg placerade mörten på rätt ställe och fick nöjet att drilla en av de stora och välformade Lustengäddorna.

Robert Ullberg placerade mörten på rätt ställe och fick nöjet att drilla en av de stora och välformade Lustengäddorna.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta