Nu får Bernt Moberg fullt med abborre i fällan. (Foto: Lars Ljunggren) Nu får Bernt Moberg fullt med abborre i fällan. (Foto: Lars Ljunggren)[/caption] " /> Lyckad fiskevårdsåtgärd gav effekt direkt | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lyckad fiskevårdsåtgärd gav effekt direkt
Nu får Bernt Moberg fullt med abborre i fällan. (Foto: Lars Ljunggren)

Nu får Bernt Moberg fullt med abborre i fällan. (Foto: Lars Ljunggren)

Sportfiskarna: I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i Björkeån norr om Gävle. Vårens provfiske ger glädjande resultat. Redan har mer än 400 lekvandrande abborrar registrerats.
Vid det gamla järnbruket i Hillevik norr om Gävle mynnar Björkeån. Kraften i vattnet har utnyttjats i flera hundra år till bl.a. järnbruk och såg. Sedan många decennier tillbaka drivs inte någonting med vattenkraft i Hillevik. 2003 revs dammluckorna och ersattes av en fiskväg i form av ett inlöp för att ge fisk möjlighet att ta sig upp förbi dammen. Provfisken 2012 & 2013 har dock visat att i princip ingen fisk tog sig upp på våren. Hösten 2013 genomfördes åtgärder. En rensad och kraftigt strömsatt sträcka av ån habitatrestaurerades av Sportfiskarna. Åfåran breddades betydligt, block och sten har återförts och samtidigt har fallhöjden jämnats ut över en längre sträcka.
Under den här våren följer Sportfiskarna upp åtgärden med provfisken.
– Det var med stor glädje som vår man i fält, Bernt Moberg, vittjat fällan. Över 400 abborrar har vandrat upp på kort tid. Även mört och gädda har passerat fällan. Det kommer att bli mycket spännande att följa fiskvandring och yngelproduktion framöver, säger Lars Ljunggren, som är projektledare hos Sportfiskarna.
Det här blir ett av de fiskevårdsobjekt som ett nystartat projekt, finansierat av stiftelsen BalticSea2020, kommer att följa upp. Syftet med projektet är att samla in kunskap och sätta fokus på fiskevårdsåtgärder för abborre.

– Om några år hoppas vi ha erfarenheter och ”guidelines” för fiskevård riktad mot abborre. Förhoppningsvis kan det leda till att abborren hamnar i fokus i fiskevården på samma sätt som gäddan gjort på senare år, säger Lars Ljunggren.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta