Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Malen på väg tillbaka

Malen håller på att återetablera sig i sydsvenska vattendrag, bland annat i Helge å. (Foto: Christer Larsson)

Den utplanterade malen i Helge å har förökat sig. Provfiske gav 14 malar i mindre storlekar – troligen avkommor till de malar som planterades ut i ån 1999.
Malen var en gång en vanlig fisk i många sydsvenska vattensystem, bland annat i Helge å som mynnar ut vid Åhus i Skåne. Men fördämningar, föroreningar och hårt fiske decimerade beståndet så mycket att malen numera är helt fridlyst. Sedan tiotalet år har limnologerna arbetat med att försöka återetablera den i Sverige.
Troligen har malen aldrig varit helt utrotad i Helge å, men beståndet var mycket svagt när de första utsättningarna gjordes 1999. Sedan dess har ytterligare utsättningar ägt rum, senast nu i juli.

Provfisket häromdagen gav 14 malar i storlek runt 30 centimeter och detta tolkas som att de malar som sattes ut för dryga tio år sedan lekt framgångsrikt och fått avkomma.
Samtidigt rapporteras att yrkesfiskare i Hanöbukten fått små malar i sina garn. Om detta är malar som är födda i ån eller om det är några av de senast utsatta som stuckit ut i havet är ännu inte utrett. Det ska dock gå att klarlägga, eftersom de malar som Nordens Ark planterade ut i juli är chipmärkta.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta