Hälleflundra från Havøysund[/caption] " /> Mångfaldsfiske i härliga Havøysund | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Mångfaldsfiske i härliga Havøysund
Hälleflundra från Havøysund

En mindre flundra förgyller tillvaron för en av deltagarna på Fiskejournalens läsarresa till Havøysund. (Foto: Ander Nicander)

Fiskejournalens läsarresa till Nordic Sea Anglings camp på i Nordnorska Havøysund är i full gång och havet och den fantastiska miljön bjuder på storslagna upplevelser.
Hälleflundran är helt klart den fisk som lockar flest sportfiskare till Nordnorge. Men havet här uppe bjuder på så mycket mer. Satsningar på ”pillemete” efter rödspätta och djuphavsfiske efter långa och uer står på agendan när vi satsar på mångfaldsfiske tillsammans med hjälp av en av Sveriges i särklass mest rutinerade artfiskare, Nicklas Kolbeck. Har vi tur hinner vi även en satsning på det mycket fina fisket efter havsöring och havsvandrande röding.
Hittills har flundra, torsk och till synes oändliga mängder kolja fyllt fångstbaljorna och flera flundror har märkts i forskningssyfte och återutsatts. Med svagare vindar i antågande planeras nya äventyr.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta