[/caption] " /> Marina svampdjur kan ge nya bottenfärger | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Marina svampdjur kan ge nya bottenfärger

Havstulpener gillar inte barettiner. (Foto: Fritz Geller/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

Marina svampdjur kan bli en viktig del i utvecklingen av giftfria bottenfärger till båtar. Nu studerar forskare från Uppsala Universitet ett svampdjur som växer djupt nere i Kosterrännan på västkusten.
Uppsalaforskarna har studerat svampdjuret Geodia baretti som bland annat finns i den 250 meter djupa Kosterrännan på Västkusten. Detta svampdjur är alltid helt fritt från påväxt i sin naturliga miljö, vilket tyder på att den har ett eget kemiskt försvar. Nu har forskarna lyckats isolera de kemiska ämnen i svampen som hindrar havstulpaner och andra typer av påväxt att sätta sig. Ämnena kallas barettiner. Ämnet är inte giftigt, utan påverkar istället en receptor hos havstulpanen som gör att den aldrig “vill” fästa sig på svampen. Detta gör nu att man hyser goda förhoppningar gäller utvecklingen av effektiva och giftfria båtfärger.
Dessutom har barettiner visat sig påverka mänskliga serotoninreceptorer. Serotonin är en signalsubstans i vår hjärna som påverkar hur vi mår. Substansen från svampdjuret är därmed intressant även inom läkemedelsutvecklingen.
Maria Ålander

 

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta