[/caption] " /> Maskmete i Arjeplogströmmarna? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Maskmete i Arjeplogströmmarna?

De fina strömmarna vid Arjeplog hyser riktigt grov öring. (Foto: Johan Sandlund, Guide Laponica)

Fiskevårdsområdesförening i Arjeplog tog nyligen det kontroversiella beslutet att tillåta maskmete i de rikskända Arjeplogsströmmarna. Något som upprör såväl sportfiskare, naturvänner och länsstyrelsen.
– Jag förstår inte hur man tänkt. Det gynnar i alla fall inte sportfisket, säger länsfiskekonsulent Dan Blomqvist till Piteåtidningen.
Arjeplogsströmmarna håller en storvuxen öringstam som varje år lockar fiskare från hela världen. När Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområdesförening nu tagit det kontroversiella beslutet att tillåta maskmete menar många att den unika, och för lokala entreprenörer inkomstbringande, öringstammen kan drabbas hårt.
Att så många reagerar mot maskmete beror på att fisken ofta sväljer betet, vilket gör det svårt att återutsätta den. Sedan början av 2000-talet är maskmete förbjudet i samtliga strömmande fjällvatten som länsstyrelsen förvaltar.
Assar Holmström, ordförande i Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområdesförening, försvarar beslutet. Såhär säger han till PT.
– Knickedickarna på länsstyrelsen, de vet ingenting. Varför ska man släppa tillbaka fisk? 90 procent dör ändå. Jag har fiskat hela mitt liv och jobbat på fiskodling så jag vet.
– Det är beklagligt men Arjeplog ligger i bakvatten jämfört med andra fjällkommuner, säger Blomqvist.
Just nu pågår ett kraftverksbygge i Arjeplogsströmmarna. Det är Arjeplogs allmänning som beslutat om bygget, trots starka protester från naturvänner och miljöorganisationer.
Läs tidigare notiser om Arjeplog.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta