Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Massvandringen i Verkmyraån vittnar om fiskarnas behov att kunna vandra fritt.
Massvandring i Verkmyraån

Länsstyrelsen i Gävleborg rapporterar om massvandring av fisk i Verkmyraån. Skynda dit och kolla innan det är försent!
Massor av karpfisk, mest mört, samt en del abborre söker sig upp i ån i jättelika stim. Idag var bäst plats att se skådespelet 2-300 meter uppströms vägen Utnora-Harkskär. Hundratals eller tusentals lekmogna fiskar som står rygg vid rygg och vilar upp sig inför att ta sig uppför nästa strömsträcka. Häftigt !

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta