öringlekFiskejournalen kräver svar om vandringsvägar! " /> Mejla våra politiker! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Mejla våra politiker!

öringlekFiskejournalen kräver svar om vandringsvägar!

| LERUM |Inget händer i vandringsvägs frågan. Detta trots ett riksdagsbeslut på att kraftbolagen ska ta sitt ansvar. Vi vill gärna veta varför!

MER ÄN 98 PROCENT
av alla svenska kraftverk och dammar saknar vandringsvägar. Detta trots att riksdagen redan 2006 beslutade att sådana ska finnas och att kraftbolagen bär ansvaret. Riksdagen påpekade dessutom att ärendet var brådskande.

Kraftbolagen har resurser
Det borde vara självklart att den som stänger av ett vattendrag i vinstdrivande syfte, också ska se till att det finns en fungerande vandringsväg för fiskar och andra vattenorganismer. Men ingenting händer! Varför? Det politiska beslutet är fattat, tekniken finns, kraftbolagen har resurserna och fiskarna och livet i vattendragen har väntat länge nog.

Svar före valet
Nu vänder sig Fiskejournalen till miljöminister Andreas Carlgren och statssekreterare Åsa-Britt Karlsson och vill ha ett svar. Gärna snart, så att vi kan meddela våra läsare före valet.

Skicka gärna ett mail och fråga politikerna du också!

Mejla Andreas Carlgren KLICKA HÄR!

Mejla Åsa-Britt Karlsson KLICKA HÄR!

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta