Plastpartiklar och bomullsfibrer kan bära både kemikalier och bakterier.
Plastpartiklar och bomullsfibrer kan bära både kemikalier och bakterier.[/caption]Det rapporteras om att haven är fulla av plast, men även våra sötvatten är drabbade. " /> Mikroskräp även i sötvatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Mikroskräp även i sötvatten

Plastpartiklar och bomullsfibrer kan bära både kemikalier och bakterier.


Plastpartiklar och bomullsfibrer kan bära både kemikalier och bakterier.

Det rapporteras om att haven är fulla av plast, men även våra sötvatten är drabbade.
Det rör sig om små plastfragment i storlekar från nanopartiklar till 5 mm. Även partiklar av textilfibrer från naturmaterial kan ställa till problem.
En stor del av partiklarna kommer in i kretsloppet via avloppet då reningsverken bara tar cirka 90 procent av partiklarna.
Det finns inte mycket svensk forskning på området, men nu har det gjorts en studie i Mälaren där limnologen David Landbecker mätte halterna av främmande mikropartiklar. De främmande partiklar som han hittade, bestod av bomull, ylle och plast.
 
Vad är riskerna?
Sötvattensfiskar, andra djur och organismer som lever i sjöar och vattendrag tar upp mikroskräpet via födan. Hur stora mängder de tar upp beror på hur de äter. Exakt vad detta får för konsekvenser är okänt, men till exempel så har de hormonstörande ämnena nonylfenol och bisfenol A mätts upp i mikroskräp-partiklar. Mikroskräp kan också fungera som en värd för vattenburna sjukdomar.
Olof Bergstedt, adjungerad professor i vattenmiljöteknik vid Chalmers, menar att detta är ett problem för vattenmiljön. Däremot ser han inte att det är ett direkt hot mot vårt dricksvatten. Än så länge saknas dock tillräckligt underlag för hur mikroskräp förekommer och fungerar i sötvatten, för att kunna förutse alla konsekvenser.

Maria Ålander
Källa: VA-tidningen Cirkulation

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta