Den ovanligt milda vintern har fått många pimpelfiskare att kasta in handduken, för att det helt enkelt saknas isar på många håll i landet. Däremot är det ett massivt intresse för SM i pimpel som hålls i Arvika i slutet av februari. " />
Annons
Mild vinter – men massivt intresse för pimpel-SM | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – det verkar bli pimpel-SM i Arvika som planerat. Foto: Jonas Seger
Mild vinter – men massivt intresse för pimpel-SM

Den ovanligt milda vintern har fått många pimpelfiskare att kasta in handduken, för att det helt enkelt saknas isar på många håll i landet. Däremot är det ett massivt intresse för SM i pimpel som hålls i Arvika i slutet av februari.

Avsaknaden av isar har medfört blandade känslor bland svenska sportfiskare. De som sett fram emot pimpelfiske är besvikna, medans andra tar chansen att förlänga båtsäsongen. Uppenbarligen finns det ett uppdämt sug efter pimpelfiske, eftersom Sportfiskarna meddelar att det anmälts nästan 1 300 starter till pimpel-SM i Arvika mellan 29 februari–1 mars.

Individuellt är 618 deltagare anmälda, och i lagtävlingen i 3-mannalag är 222 lag anmälda. Totalt summerar detta på 1284 starter totalt, vilket är en ovanligt hög siffra i jämförelse med tidigare år, meddelar arrangörerna Jössefiskarna och SFK Trekroken.

Frågan är förstås i vilket skick isarna omkring Arvika är? Jodå, den senaste veckans kallare väder lovar mycket gott, är beskedet. Läs mer här!

Däremot har nedanstående besked kommit:

https://www.fiskejournalen.se/mormyska-vm-smalter-bort-och-flyttas/

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta