[/caption] " /> Miljöbovar kommer undan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljöbovar kommer undan

Döda fiskar flyter i Boserupsbäcken, ett annat biflöde till den hårt drabbade Vege å i nordvästra Skåne. (Foto: Fredrik Lundblad)

Skånepolisen är så upptagen med de kriminella gängen i Malmö att den inte hinner utreda miljöbrott. Och så länge ingen ansvarig pekas ut vill myndigheterna inte påbörja saneringen!
Dieselutsläppet i Möllebäcken i Billesholm, som vi tidigare berättat om, är tyvärr inget avslutat kapitel. En miljökontroll, som gjorts på privat initiativ, visar skyhöga halter av alifater och aromater i marken kring bäcken. Utsläppet av diesel har uppenbarligen pågått under lång tid.
Skadorna på fisklivet är, än så länge ganska lokala – men riskerar att bli mycket värre och sprida sig nedströms, eftersom myndigheterna verkar helt handlingsförlamade.
Polisen utreder inte ärendet, eftersom deras miljöutredare är på utbildning resten av det här året. Några andra utredare finns inte att avsätta, eftersom bekämpandet av gängkriminaliteten tar så mycket resurser, säger chefen för länskriminalen, Stefan Sintheus till Radio Malmöhus.

Saneringen kommer inte igång, förrän polisen utrett vem som är skyldig till utsläppet. Kommunens miljöinspektör menar nämligen att man måste veta vem som ska betala innan man kan påbörja saneringsarbetet. Under tiden dör fiskarna i Möllebäcken och kanske även nedströms, i Vege å.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta