Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljömärkning får skarp kritik

Om jätteräkorna blir miljömärkta kommer det leda till att folk uppmuntras att köpa mer av dem anser de kritiska organisationerna. (Foto: Morgan Fihn)

Världsnaturfonden (WWF) har tillsammans med fisk och skaldjursnäringen tagit fram miljömärkning för jätteräkor. Nu möts man av kraftig kritik från hundratals andra miljöorganisationer. Detta rapporterar Sveriges Radio i dag,
Jätteräkor och industrin kring dessa är en allvarlig miljöbov och en av de mest kritiserade matprodukterna som finns globalt sett. Fisk och skaldjursnäringen har tillsammans med WWF tagit fram miljömärkning där bland annat jätteräkor ingår. Protesterna från internationella organisationer har varit omfattande. Över trehundra olika organisationer har gått samman i ett upprop mot miljömärkningen.
Patrik Rönnbäck är professor i naturresurshushållning vid högskolan på Gotland. Såhär säger han till Sveriges Radio.

– Odlingen av jätteräkor har en lång historik när det gäller miljömässiga problem men förorening av vatten och förstörelse av mangroveskogar. Men framför allt är det sociala problem som har legat i kölvattnet av den här produktionen när lokalbefolkningen längst med tropiska kuster har marginaliserats, inte haft tillgång på sina fiskevatten och inte haft möjlighet att skörda produkter från mangrove-skogar längst med kuster.
Läs mer på www.sverigesradio.se.
Lyssna på inslaget här nedan.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta