Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljöministern har svarat

– Våra nationalälvar med tillhörande vattenområden, käll- och biflöden har ett mycket starkt skydd i miljöbalken, säger Lena Ek. (Foto: Tina Wiklund)

Sedan brevkampanjen för att rädda Piteälven drog igång har 8082 protestbrev skickats. Vi är många som undrar hur regeringen ställer sig till skyddet av våra nationalälvar. Tack vare ert engagemang har miljöminister Lena Ek nu svarat.
Nu har miljöminister Lena Ek svarat Martin Falklind, Christer Borg och alla ni andra som sedan augusti skickat protestbrev. Kampanjen mot de norska planerna att avleda vatten från Piteälvens källflöden till ett nytt norskt vattenkraftverk blev snabbt en av de mer omfattande till berörda departement, i modern tid. Över 8000 brev har skickats till miljöminister Lena Ek och näringsminister Annie Lööf och nu har den förstnämnda svarat.
Christer Borg, Älvräddarna, tycker att svaret är positivt.

– Lena är förhindrad att i detta läge agera, men vi ser ändå hennes svar som positivt, eftersom hon anser att skyddet av våra nationalälvar och andra från vattenkraft skyddade vattendrag är viktigt.
Älvräddarna och Fiskejournalen tackar alla som bidragit och vi kommer givetvis bevaka ärendet i fortsättningen.
Här kan du läsa svaret från Lena Ek.
Tidigare notiser om kampanjen hittar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta