Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Miljöministern lovar

– Jag kommer att skriva ett brev till berörda landshövdingar och be om redovisning när det gäller hur länsstyrelserna informerar kring tillståndsgivningen för bottentrålning i Natura 2000-områden, säger miljöminister Lena Ek (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Miljöminister Lena Ek (C) säger sig vara beredd att agera om nya uppgifter skulle visa att skyddet av de marina Natura 2000-områdena är bristfälligt.
Sverige har förbundit sig att skydda en rad marina områden som, genom att utnämnas till Natura 2000-områden, klassats som extra skyddsvärda. Ändå har svenska myndigheter tillåtit att den kanske mest destruktiva av all fångstmetoder som någonsin använts – bottentrålning – varit tillåten. Greenpeace har i ord och handling protesterat mot detta och det är Greenpeace påtryckningar som nu får politikerna att vakna.
Nu lovar miljöministern att agera och börjar med att skriva ett brev till berörda landshövdingar för att utreda hur det ser ut med tillstånd och tillsyn för fiske i dessa områden.
För att läsa mer klicka här.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta