TV4 var tillsammans med miljöminister Åsa Romson nyligen på besök i en av Sportfiskarnas restaurerade våtmarker, ett inslag som sändes på riksnyheterna under lördagen. " /> Miljöministern på gäddfabrik | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Det har varit en kraftig nedgång av gädda och abborre i Östersjön. Ett av problemen är bristen på lek- och uppväxtområden, något som gäddfabrikerna ska erbjuda. Foto: Micael Söderman
Miljöministern på gäddfabrik

TV4 var tillsammans med miljöminister Åsa Romson nyligen på besök i en av Sportfiskarnas restaurerade våtmarker, ett inslag som sändes på riksnyheterna under lördagen.
I inslaget berättar Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson och projektledare Nils Ljunggren om arbetet med att återskapa rovfiskarnas ursprungliga reproduktionsområden.
– Det finns inte tillräckligt med pengar i dagsläget för att göra alla de åtgärder vi vill göra, säger Anders Karlsson.
Han får medhåll av miljöminister Åsa Romson, som tillsammans med TV4 gjorde ett besök vid Kyrksjön utanför Botkyrka, en av Sportfiskarnas senaste gäddfabriker. Miljöministern håller med om att det funnits för lite pengar till den här typen av prioriterade åtgärder, men att regeringen nu gör en kraftig ökning av anslagen för biologisk mångfald.
Se hela TV4-inslaget här.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta