Mark och- miljödomstolen krävde att kraftverket vid Karlshammar skulle installera ett finmaskigt galler för att styra bort fisken från turbinerna, något som inte skett. Mark och- miljödomstolen krävde att kraftverket vid Karlshammar skulle installera ett finmaskigt galler för att styra bort fisken från turbinerna, något som inte skett.[/caption] " /> Miljonböter och stängt kraftverk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljonböter och stängt kraftverk
Mark och- miljödomstolen krävde att kraftverket vid Karlshammar skulle installera ett finmaskigt galler för att styra bort fisken från turbinerna, något som inte skett.

Mark och- miljödomstolen krävde att kraftverket vid Karlshammar skulle installera ett finmaskigt galler för att styra bort fisken från turbinerna, något som inte skett.

IR Kraft AB, som driver Karlshammars kraftverk, vägrade under lång tid att installera fingaller vid sin anläggning i Emån. Detta trots att man blivit ålagda detta. Gustaf Ulfsparres Stiftelse polisanmälde bolaget i maj 2013 och nu vill organisationen Älvräddarna förmå länsstyrelsen att stoppa driften. Nu väntar drygt en miljon i vite för ägaren.
IR Kraft AB har i alla år motsatt sig samtliga försök att skapa en bättre miljö i Emån. I en omprövningsdom från 2010, som efter överklagningar vann laga kraft i maj 2012, finns villkor om ett fingaller med 15 millimeters spaltvidd och flyktöppningar för nedströms vandrande fisk. Gallret skulle varit på plats senast i maj 2013, något som inte skedde.

Dyrt att vänta

Länsstyrelsen föreskrev sedan att gallret skulle vara på plats senast 31 december 2013, annars skulle vite på 500 000 kronor utdömas. Dessutom skulle 125 000 kronor adderas för varje påbörjat halvår som gallret inte finns på plats.
Vid en kontroll i mars 2014 konstaterades att inget galler fanns på plats och att kraftverket fortfarande var i drift.
– Vi fick höra detta för några veckor sedan och begärde då att länsstyrelsen med omedelbar verkan skulle förbjuda driften tills gallret finns på plats, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Ger resultat
Uppenbarligen har det, tillsammans med polisanmälan och påstötningar till länsstyrelsen i Kalmar från Gustaf Ulfsparres Stiftelse, gett resultat. 31 mars utfärdade länsstyrelsen ett nytt föreläggande om just förbud mot fortsatt drift tills gallret är på plats. Även detta föreläggande förenades med vite på 500 000 kronor plus 25 000 per dag om driften fortsätter.
Trots detta finns nu starka indicier på att IR Kraft AB så sent som 5 april lät kraftverket gå. Det innebär att företaget kan förvänta sig att betala minst 1 150 000 kronor i böter.
– Vi kommer nu att noga bevaka detta ärende tills det är löst. Som jag ser det är det nu en återkallelse av tillståndet som gäller, med påföljande utrivning. Allt annat vore absurt, menar Christer.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta