Det görs stora insatser för att skydda Vänerns vilda laxbestånd. Nu ska ett mångmiljonprojekt trygga artens överlevnad – och det kan innebära att fiskeregler ändras. " /> Miljonsatsning på Vänerns lax – fiskeregler kan ändras | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 månader sedan Sverige Anders Lundin
Fiskereglerna kan ändras för att skydda laxen i Vänern.
Miljonsatsning på Vänerns lax – fiskeregler kan ändras

Det görs stora insatser för att skydda Vänerns vilda laxbestånd. Nu ska ett mångmiljonprojekt trygga artens överlevnad – och det kan innebära att fiskeregler ändras.

Det är länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland som ska göra en långsiktig och hållbar plan för att trygga överlevnaden för Vänerns unika laxbestånd. Det handlar om ett EU-projekt på 5 miljoner konor, och under tre år kommer det att samlas in analyser om Vänerlaxens livsmiljöer.

Länsstyrelsen är också tydlig med att även fiskeregler kan komma att ändras för att uppnå målen.

”Projektet ska också verka för ett hållbart fiske där den vilda laxens långsiktiga överlevnad inte hotas. Det kan innebära kraftfulla åtgärder som även påverkar fisket. För att öka möjligheten till naturlig reproduktion krävs sannolikt även stora insatser och åtgärder för miljöanpassning och reglering i älvarna”, konstateras det i ett pressmeddelande.

– Vi är glada att det här viktiga projektet kommer igång. Det behövs en tydlig plan för att trygga Vänerlaxens överlevnad. För att nå framgång med arbetet att bevara den vilda laxen måste ett helhetsgrepp tas som omfattar utmaningar i både älv och sjö, och som berör såväl vild som odlad lax, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fiskejournalen har nyligen skrivit om att Vänerns gäddor ska skyddas genom ett projekt, där även fiskeregler kan ses över. Läs om detta nedan:

Projekt skyddar Vänerngäddor – även tävlingar ses över

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta