[/caption] " /> Solenergi | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljöorganisationer: ”Solenergi kan ersätta vattenkraft”

Energi från solceller är en outnyttjad resurs som kan ge utrymme för fritt forsande vatten. (Foto: Morgan Fihn)

Älvräddarna:
25–50 procent av Sveriges elförsörjning skulle kunna komma från solpaneler på svenska tak. Detta säger Svante Axelsson, generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen. Samtidigt kämpar Älvräddarna mot fortsatt utbyggnad av vattenkraft och byggnation av fiskväger vid befintliga anläggningar.
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson skrev nyligen en debattartikel i tidningen Norran. Där berättar han att mycket av den svenska elförsörjningen skulle kunna komma från solenergi.
Esa Fahlén på Älvräddarna är positiv till solel och tycker det är dags för vattenkraftsbolagen att betala tillbaks.
– Det ger utrymme att miljöanpassa vattenkraftverken och dess fiskvägar – och till och med riva ett och annat gammalt kraftverk.
Läs mer här.
www.alvraddarna.se

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta