Totalstopp för allt ålfiske är enda möjligheter att rädda den utrotningshotade ålen, säger 28 europeiska miljöorganisationer. De framför kravet i ett öppet brev till EU:s fiske- och miljökommissionär Karmenu Vella. " /> Miljöorganisationer vill stoppa ålfiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Fiskejournalen
Totalstopp för allt ålfiske är enda möjligheten att rädda arten, menar 28 europeiska miljöorganisationer. (Bild: Naturskyddsföreningen)
Miljöorganisationer vill stoppa ålfiske

Totalstopp för allt ålfiske är enda möjligheter att rädda den utrotningshotade ålen, säger 28 europeiska miljöorganisationer. De framför kravet i ett öppet brev till EU:s fiske- och miljökommissionär Karmenu Vella.

”Det är obegripligt kortsiktigt och extremt oroande att fisket efter en så hotad art som ålen får fortgå. Den europeiska ålen är på väg att försvinna för alltid. EU-kommissionens egen utvärdering visar att den åtta år gamla förvaltningsplanen för ålen inte har fungerat”, skriver Naturskyddsföreningen i pressmeddelande.
Sedan 1950-talet har den antal ålyngel som kommer simmande från lekområdena i Sargassohavet minskat med 95 procent. Ändå tillåts fiske efter denna utrotningshotade art. Sverige har sedan flera år ålfiskeförbud, men beviljar dispens för kommersiellt fiske.

Utöver fisket utgör även vattenkraften ett stort hot mot ålen. Mängder av ål hindras av dammanläggningar eller mals sönder i turbinerna. Därför kräver de 28 miljöorganisationerna att EU:s medlemsländer ska leva upp till det egna vattendirektivet som kräver fria vandringsvägar för fisk.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta