Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljöskandal i Pjältån

Östergötlands viktigaste reproduktionslokal för havsöring har drabbats av en miljöskandal.

Den 27 maj släppte företagen Sveprol ut 500 liter olja i Plältån. Vattendraget mynnar ut i Bråviken och är Östergötlands viktigaste vatten när det gäller reproduktion av havsöring. Länsstyrelsen menar att Norrköpings kommun brast i sitt tillsynsåtagande och resultatet kan vara upp emot 40 000 döda havsöringar.
Det Natura 2000-klassade vattendraget har genomgått omfattande restaureringsarbete och anses av länsstyrelsen vara den i särklass viktigaste reproduktionslokalen i Östergötland.
Ett fabriksutsläpp på 500 liter olja tros vara orsaken till att Pjältån numera är tom på öring. Sveprol, som gjort sig skyldiga till utsläppet, slår ifrån sig ansvaret och menar att oljan är ofarlig medan länsstyrelsen menar att det hela är brottsligt.
– Som jag ser det så är det ett miljöbrott, säger länsstyrelsens fiskeexpert Urban Hjälte till SVT.
Det dystra efterspelet har lett till att länsstyrelsen nu anklagar kommunen för att inte ha skött tillsynen i Pjältån. Man menar att skadorna hade kunnat begränsas om kommunen agerat snabbt. Kommunen tycker inte att man kunde agerat på något annat sätt.

– Utsläppet var redan gjort så det kunde vi inte göra något åt. Därför har vi väntat med att göra våra provtagningar, så att vi gör rätt provtagningar på rätt ställen, säger Madeleine Karlsson till SVT.
Konsekvenserna av den eftersatta tillsynen och långsamma agerandet har blivit omfattande fiskdöd i ån, enligt länsstyrelsen. Mellan 30 000-40 000 öringar kan ha dött.
– Det känns väldigt olustigt att det kan få gå till på det här sättet, säger Urban Hjälte.
Vilka mätningar Norrköpings kommun tänker göra är ännu oklart.
Här
kan du se inslaget i SVT Östnytt
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
22 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta