" /> Mindre kvicksilver i Nordatlantens tonfisk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Hans Hällman
Ny studie visar att kvicksilver i båfenad tonfisk minskade med i genomsnitt 19 procent mellan åren 2004 och 2012. Foto: WWF
Mindre kvicksilver i Nordatlantens tonfisk

Mängden kvicksilver i luft och vatten har minskat i flera områden där den blåfenade tonfisken lever. Forskning visar nu att också halten i fiskarna sjunker.

Tonfisken har, i likhet med många fiskarter, en tendens att ansamla kvicksilver i vävnaden. Eftersom tonfisk är en uppskattad matfisk blir den därmed en betydande länk mellan havets kvicksilver och jordens befolkningen.  Den aktuella studien utfördes på den amerikanska östkusten, där stora åtgärder satts in för att minska utsläppen av kvicksilver till luft och vattendrag. Lokalt har detta lyckats, och forskarna kunde för första gången indikera ett samband mellan utsläppsreduktion och minskad ansamling av kvicksilver i stor rovfisk. Studien utfördes på 1300 blåfenade tonfiskar som fångats mellan åren 2004 och 2012. Artikeln publicerades i tidsskriften Environmental Science and Technology, och finns här för nedladdning.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta