" /> Minor fick inte sprängas – av hänsyn till torsken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Betydelsefull. Torskens lek i Oslofjorden bör inte störas av minsprängning, anser Miljødirektoratet.
Minor fick inte sprängas – av hänsyn till torsken

Norska försvaret ville spränga minor i Oslofjorden men blev nekade av Miljödirektoratet, som ansåg att torskens pågående lek bör prioriteras.

Den hotade kusttorsken samlas nu för att leka i Oslofjorden. Därför tyckte både Miljödirektoratet och Havforskningsinstituttet att det var synnerligen opassande att det norska försvaret samtidigt ville spränga brittiska minor från andra världskriget vid Høyerholmfluene. Av rädsla för att leken skulle störas avslog därför Miljödirektoratet försvarets ansökan om sprängning.

Försvaret förklarar den dåliga tajmingen med att minorna kan självdetonera och det just nu finns NATO-fartyg i området som kan hjälpa till. Dessutom ska lokala fiskare ha informerat dem om att leken föregår mer söderut.
Minsprängningar görs på uppdrag av polisen och möjligtvis kommer Politidirektoratet att överklaga Miljødirektoratets beslut, enligt Aftenposten.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta