Snart kan man mäta fiskets miljöpåverkan och därmed minska den, säger KRAV i ett pressmeddelande. Snart kan man mäta fiskets miljöpåverkan och därmed minska den, säger KRAV i ett pressmeddelande.[/caption] " /> Minskad miljöpåverkan av fiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minskad miljöpåverkan av fiske
Snart kan man mäta fiskets miljöpåverkan och därmed minska den, säger KRAV i ett pressmeddelande.

Snart kan man mäta fiskets miljöpåverkan och därmed minska den, säger KRAV i ett pressmeddelande.

Under tre år (2012-2014) arbetar forskare från fyra länder, däribland Sverige, med att kartlägga uthålligheten av produktion av vildfångad fisk. Allt från bränsleförbrukning och ekonomiska överväganden till inverkan på lokala samhällen ska beräknas, liksom välfärd för både fisk och anställda.
Projektet WhiteFish fokuserar på fiske av torsk och kolja i nordöstra Atlanten. Mer än 15 forskare deltar i projektet tillsammans med branschorganisationer från hela Europa. Från svensk sida deltar SIK, KRAV och Feldts fisk. SIK ansvarar för LCA-beräkningarna (livscykelanalys) i projektet.
– Vi ska utveckla ett verktyg som gör det möjligt för enskilda företag och fiskebåtsägare att utföra en förenklad livscykelanalys av sina produkter. Det ska vara gratis och tillgängligt för alla i branschen som vill dokumentera sin miljöpåverkan och hållbarhet, säger Friederike Ziegler, forskare på SIK i Göteborg.
Kathryn Donnelly från livsmedelsinstitutet Nofima i Norge berättar att projektets inledande fas fokuserade på information som redan är tillgänglig, t.ex. bränsleförbrukning.

– Bränsleförbrukningen är en av de viktigaste parametrarna sett både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Beräkningarna baseras på fallstudier. De data som används kan variera från år till år eller mellan fiskeresor, beroende på hur tillgänglig fisken är.
– I nästa fas av projektet ska vi systematisera datainsamling och bearbetning i syfte att få en så bred bild som möjligt av företagets hållbarhet inom olika områden. Vi ska använda livscykelanalys, som innebär ett kedjetänk för den studerade produkten och innefattar datainsamling för alla aktiviteter i produktcykeln från vaggan till graven; från produktion av fiskebåt till filetering och vidareförsäljning till grossist, säger Kathryn Donnelly.

Fakta om projektet

WhiteFish-projektet finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet (FP7). Löptiden för projektet är tre år och den totala budgeten är strax under 3 miljoner euro.
Bakom WhiteFish-projektet står fem branschorganisationer i Island, Norge, Sverige och Storbritannien. Tillsammans representerar de fler än 1 200 små och medelstora företag i fiskindustrin. Det vetenskapliga arbetet i projektet utförs av Nofima (Norge) som koordinerar projektet, Matis (Island), SIK (Sverige) och Wageningen University (Nederländerna).
Läs mer här: www.whitefishproject.org/

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta